Μεταφορά νεκρού από το Εξωτερικό

Επαναπατρισμός είναι η διαδικασία κατά την οποία η σορός του αγαπημένου σας προσώπου μεταφέρεται και ενταφιάζεται στην χώρα και πόλη της επιλογής του.

Για όσες οικογένειες επιθυμούν την ταφή αγαπημένου τους προσώπου στον τόπο καταγωγής του, ο Οίκος Τελετών διαθέτει πλήρη στόλο οχημάτων, διασφαλίζοντας την μεταφορά και την τελετή της κηδείας με αξιοπρέπεια, ασφάλεια και επαγγελματισμό, προς οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Έχοντας πολυετή εμπειρία και εξοικείωση των περιπτώσεων επαναπατρισμού αναλαμβάνουμε όλες τις νόμιμες και απαραίτητες ενέργειες.

 

Μεταφορά νεκρού από το Εξωτερικό

Παραλαμβάνουμε την σορό και την μεταφέρουμε στον δικό μας χώρο σε ατομικό ψυκτικό θάλαμο.

Μεριμνούμε για την έκδοση όλων των απαραίτητων εγγράφων, αλλά και για την μετάφρασή τους, σε συνεργασία με τα καλύτερα γραφεία τελετών του εξωτερικού και την πρεσβεία της κάθε χώρας.

Σε συνεννόηση με την οικογένεια και τα αγαπημένα πρόσωπα του εκλιπόντος, φροντίζουμε για την οργάνωση και ολοκλήρωση της τελετής ή της ασφαλέστερης μεταφοράς της σορού.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Στοιχεία
Επικοινωνίας

Δωδεκανήσου 6, Άλιμος 174 56
2109958691
6948556166
info@teleteseustathiou.gr

Φόρμα
Επικοινωνίας

FAQ Μεταφορά νεκρού από το Εξωτερικό

Ναι, υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί και απαιτήσεις όσον αφορά τη μεταφορά ενός αποθανόντος προσώπου σε διεθνή σύνορα. Αυτοί οι κανονισμοί ισχύουν για να διασφαλιστεί ο σωστός χειρισμός, η τεκμηρίωση και ο σεβασμός στον νεκρό.

Κατ' αρχάς, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι κάθε χώρα έχει τους δικούς της ειδικούς κανόνες και απαιτήσεις όσον αφορά τη μεταφορά νεκρού. Είναι σημαντικό να ερευνάτε και να συμμορφώνεστε με τους κανονισμούς τόσο της χώρας από την οποία μεταφέρεται ο νεκρός όσο και της χώρας προορισμού.

Γενικά, η διαδικασία μεταφοράς ενός νεκρού περιλαμβάνει την απόκτηση των απαραίτητων εγγράφων και αδειών. Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν πιστοποιητικό θανάτου, πιστοποιητικό ταρίχευσης, άδεια διαμετακόμισης ταφής και πιστοποιητικό αποτέφρωσης (εάν υπάρχει). Τα έγγραφα αυτά πρέπει να είναι επικυρωμένα από τις αρμόδιες αρχές, όπως η τοπική πρεσβεία ή το προξενείο της χώρας προορισμού.

Ναι, το Γραφείο Τελετών Γιάννης Ευσταθίου μπορεί να φροντίσει για τη μεταφορά ενός νεκρού από οποιαδήποτε χώρα. Ως γραφείο τελετών, διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία και τεχνογνωσία για να διεκπεραιώσει την απαραίτητη γραφειοκρατία, την υλικοτεχνική υποδομή και τις ρυθμίσεις που απαιτούνται για τη διαδικασία επαναπατρισμού.

Ναι, οι ρυθμίσεις μεταφοράς μπορούν σίγουρα να προσαρμοστούν ώστε να ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες πολιτιστικές ή θρησκευτικές απαιτήσεις. Στη σημερινή πολυπολιτισμική και ποικιλόμορφη κοινωνία, είναι σημαντικό να σέβεστε και να προσαρμόζετε τις ανάγκες και τις προτιμήσεις διαφορετικών πολιτισμών και θρησκειών.