Μεταφορές σε
όλο το κόσμο

Μεταφορά νεκρού
από το Εξωτερικό

Επαναπατρισμός είναι η διαδικασία κατά την οποία η σορός του αγαπημένου σας προσώπου μεταφέρεται και ενταφιάζεται στην χώρα και πόλη της επιλογής του.

Μεταφορά νεκρού από
Ελλάδα σε εξωτερικό

Επαναπατρισμός είναι η διαδικασία κατά την οποία η σορός του αγαπημένου σας προσώπου  μεταφέρεται και ενταφιάζεται στην χώρα και πόλη της επιλογής του.

Μεταφορά νεκρού
σε όλη την επαρχεία

Για όσες οικογένειες επιθυμούν την ταφή αγαπημένου τους προσώπου στον τόπο καταγωγής του, ο Οίκος Τελετών διαθέτει πλήρη στόλο οχημάτων.

Μεταφορά
νεκρού​

Επαναπατρισμός είναι η διαδικασία κατά την οποία η σορός του αγαπημένου σας προσώπου μεταφέρεται και ενταφιάζεται στην χώρα και πόλη της επιλογής του.